WLTP/NEDC

Tussen 1 september 2017 en 1 september 2018 zijn stapsgewijs alle nieuw geproduceerde auto’s overgegaan op de Europese WLTP-test. Deze is een stuk strenger bij het vaststellen van het officiële brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto’s dan de verouderde NEDC-testcyclus.

De WLTP is op twee manieren veeleisender dan de NEDC: (a) de testcyclus zelf (harder rijden, sneller optrekken, etc.) en (b) de testomstandigheden in het laboratorium (zoals omgevingstemperatuur, toegestane bandenspanning, situationele aerodynamica (ingeklapte buitenspiegels, afgeplakte naden, etc.)).
Het resultaat van deze factoren (a) en (b) is dat de WLTP CO2-waarde van een bepaald merk, model en uitvoering gemiddeld genomen fors hoger is (grofweg tussen 10 en 35%) dan de CO2-waarde van diezelfde model-uitvoeringcombinatie onder het NEDC-regim

Hoe herkent u een WLTP geteste auto

Waneer een voertuig getest is, staat bij een buitenlandse kentekenbewijs onder punt V9 een code 715/2007*2017/1347AG, of E6DT, oftwel WLTP.
Bij een CVO/COC staat onder punt 48 de code715/2007*2017/1347AG

 

 

 

 

 

WLTP en de gevolgen voor de BPM

In de Wet staat dat de CO2-uitstoot volgens de WLTP-test moet worden omgerekend naar een NEDC2-waarde. Volgens de Staatssecretaris van financiën leidt deze omrekening ertoe dat de CO2-uitstoot gelijk blijft aan de oude NEDC1-waarde, waardoor ook de BPM gelijk blijft.

Inmiddels zijn diverse marktonderzoeken beschikbaar, waaruit blijkt dat het omrekenen tot een hogere CO2-uitstoot leidt. Voor benzineauto’s is de CO2-uitstoot gemiddeld met 8 gram gestegen. Voor dieselauto’s is de stijging gemiddeld 12 gram.

Omdat de BPM direct gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, betaalt u op dit moment te veel BPM voor WLTP-geteste auto’s.

Bezwaar

Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van bezwaarprocedures voor WLTP-geteste auto’s. Om het bezwaar in te dienen hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Kopie aangifte BPM voor (vergunninghouders kopie melding en kopie maandaangifte)
  • Kopie van uw betaalbericht
  • Datum wanneer de BPM is betaald
  • NL kentekennummer

Het bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken na de betaling van de BPM.

U kunt vrijblijvend contact opnemen voor de voorwaarden en eventuele kosten.