BPM Tegenbewijs taxatie

Als er bij het voertuig wat u wilt importeren sprake is van schade, technische mankementen of andere waarde verminderende factoren, is het vrijwel altijd lonend om een taxatie te laten verrichten. Uw voertuig wordt door ons grondig geïnspecteerd en onze bevindingen worden in een rapport vastgelegd. Zo bent u er altijd van verzekerd dat voor uw voertuig de BPM op de juiste wijze wordt berekend.

Berekening op basis van leeftijdstabel

Deze methode wordt toegepast als afschrijvingspercentage percentage niet “gelijk” loopt met de werkelijke afschrijving van de auto. Dit kan geen kwaad zolang de afschrijving conform de leeftijdstabel tabel méér is dan de werkelijke afschrijving. Wanneer tabelafschrijving minder bedraagt, dan de werkelijke afschrijving geniet een andere wijze van berekenen de voorkeur. Informeer bij uw taxateur naar de voor u meest gunstige wijze.

BPM Koerslijst taxatie

Bij de import van een voertuig met normale gebruiksschade kan de waarde van dit voertuig worden vastgesteld o.b.v. een in de voertuighandel geaccepteerde koerslijst. Er zijn hiervoor tal van verschillende koerslijsten . De taxateur kiest de koerslijst welke voor uw voertuig het meeste gunstige resultaat zal geven.

Zakelijk naar Privé (W.E.V)

Wanneer u uw auto van zakelijk naar privé overdraagt , is het zaak om uw auto met de juiste waarde bij de belastingdienst aan te geven. Dit heet in Jargon Waarde Economisch Verkeer(WEV). Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met de hoogte van het schadebedrag die de u toegewezen expert vaststelt. Ook in dit specifieke geval kunnen wij u van dienst zijn.